Das perfekte Komplettprogramm

SOMMER biedt het complete programma dat een reeks alternatieve productietechnologieën omvat,

alle mogelijkheden voor een economischeproductie open laat en gelijktijdig uw bedrijfsspecifieke belangen behartigt.

Omkeertafels

In de tijd dat de dubbele wand systemen op de markt verschenen,was SOMMER de uitvinder van de omkeertafels. Zelfs tot opde dag van vandaag zijn de lage aanschafkosten, de hogebedrijfszekerheid en de efficiëntie kenmerkende eigenschappenhiervoor.

Een geïntegreerd verwarmingssysteem maakt eentweevoudige bezetting per ploeg mogelijk. In verbinding met eenhierop afgestemd ontkistingsysteem levert dit een productie methoge nauwkeurigheid.

Kanteltafels en roosters

De kanteltafels van SOMMER zijn gelijkwaardig met deomkeertafels. Bijzonder opmerkelijk is de geringere bouwhoogte.Ontelbaar zijn de verschillende bekistingmogelijkheden dieeveneens aan de hoogste eisen voldoen.

Het hierbij passendetril-verdichtingssysteem met een traploos regelbereik, garandeerteen optimale betonkwaliteit bij minimale geluidsemissie.Vanzelfsprekend hebben alle machines en installaties een hogeveiligheidsstandaard en een vergaand storingsvrije werking.

Productiebanen

SOMMER heeft zijn productiebanen geperfectioneerd. Door hetverder benutten van de bestaande technologieën en het inzettenvan de bestaande productie-eenheden zijn productietijdenrealiseerbaar die een economische voorsprong waarborgen.Reinigings-inolie-machines, reinigings- meet- en bekisting -automaten, plotters, handmatige of volautomatische beton -verdelers, afruiminstallaties, uitrij- en magazijnwagens, dat zijn debouwstenen en componenten voor een automatisering die eenconcurrerende productie toelaten.

Bij al deze machines is dewagen op railloze polyurethaan rollen optimaal gebleken. De opelkaar afgestemde bekisting- en bevestigingssystemen zijneen verdere bouwsteen voor de economisch en technischgeperfectioneerde productie.